Tuloksia

Hankkeen loppuraportti

 1. Laihonen, H., Rajala, T., Haapala, P. and Vakkuri, J. (2017), Dialogia tuloksista – kohti tuloksekasta julkisjohtamista. Juvenes Print. Tampere. [http://tampub.uta.fi/handle/10024/102451]

 Opinnäytteet

 1. Haapala, P. (2017), ”Tuloksellisuusinformaatio tuloksellisuusdialogin käynnistäjänä kuntajohtamisessa”, Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. [http://tampub.uta.fi/handle/10024/101229]

 Referoidut journal artikkelit

 1. Rajala, T., Laihonen, H. (2019), “Managerial choices in orchestrating dialogic performance management”, Baltic Journal of Management, 14(1), 141-157.
 2. Rajala, T., Laihonen, H., Haapala, P. (2018), “Why are performance dialogues challenging in local governments?”, Measuring Business Excellence, 22(2), 117-129.
 3. Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2018), “Strategic knowledge management and evolving local governmentJournal of Knowledge Management, 22(1), 219-234.
 4. Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2017), “Principles of performance dialogue in public administration”, International Journal of Public Sector Management, 30(5), 414-428.

Konferenssiartikkelit

 1. Laihonen, H., Rajala, T. and Vakkuri, J. and Haapala, P. (2017), “Managing performance dialogue in local government”, 9th Conference on performance measurement and management control, 13-15 September, Nice, France.
 2. Laihonen, H., Rajala, T. and Vakkuri, J. (2017), “Exercising management control through performance dialogue”, 9th Conference on performance measurement and management control, 13-15 September, Nice, France.
 3. Rajala, T. and Laihonen, H. (2017) “Learning about performance – Difficulties in measuring the learning outcomes”, Proceedings of IFKAD 2017: Knowledge management in 21st century: resilience, creativity and co-creation. St. Petersburg, Russia: Institute of Knowledge Asset Management.
 4. Laihonen, H., Rajala, T. and Haapala, P. (2017), “Knowledge transfer and performance dialogue in public administration”, Proceedings of IFKAD 2017: Knowledge management in 21st century: resilience, creativity and co-creation. St. Petersburg, Russia: Institute of Knowledge Asset Management, 1298-13
 5. Seppänen, A-P., Laitinen, M., Rajala, T. and Laihonen, H. (2017), “Public Value and Performance of Libraries – Measuring the Impact of a New Customer-oriented Service Innovation” 9th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML2017), 23-26 May 2017, Limerick, Ireland.
 6. Rajala, T., Haapala, P. and Laihonen, H. (2017), “Challenges of performance dialogue in local government”, 21st International Research Society on Public Management Conference, April 19-21, Budapest, Hungary
 7. Rajala, T. and Laihonen, H. (2017), “Performance dialogue in public administration – definition and a basis for empirical comparison”, 21st International Research Society on Public Management Conference, April 19-21, Budapest, Hungary
 8. Laihonen, H. (2016), Workshop on Public sector accounting, Performance measurement and performance Management: towards a dialogue, 28-29.11.2016, Venice, Italy.
 9. Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2016), “Organizing for learning – performance dialogue in local government”, ICICKM, October 13 -15, Ithaca, New York.
 10. Rajala, T. Laihonen, H. and Vakkuri, J. (2016), “Shifting the Emphasis from Outputs to Outcomes in Performance Management – Do Politicians and Public Managers Actually Want It?”, 25-26 May, Palermo, Italy.
 11. Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2016), “Towards performance dialogue in public administration – the case of city of Tampere”, IRSPM 20th Annual Conference, April 13 -15, Hong Kong, China.

Muutama esimerkki hankkeen aikana pidetyistä esityksistä

Laihonen, H. 2017. ”Tuloksellisuusdialogi – tiedolla johtamisen seuraava askel”, EKJ Johtamisfoorumi, Kuntatalo, Helsinki. 27.4.2017.

Laihonen, H. 2017. ”Millaista tietoa talousjohdolle ja päätöksentekijöille pitäisi tarjota?”, Auditio 2017 18.1.2017, Tampere.

Laihonen, H. and Vakkuri, J. ”Tuloksellisuuskeskustelu vikaraiteilla”, Aamulehti, 5.6.2016.

Laihonen, H. 2016. Tuloksellisuusdialogi – avain julkisen sektorin tuloksellisuuden kehittämiseen? Hallinnon tutkimuksen päivät 24.-25.11.2016, Kuopio.

Laihonen, H. 2016 Toward performance dialogue in public administration: the case of city of Tampere , April 13 -15, Hong Kong, China.

Laihonen, H. 2015. Tiedosta arvoa – tuloksellisuusdialogi tietojohtamisen ytimessä. Tietojohtamisen teemapäivä, Crowne Plaza, Helsinki. 3.12.2015.

Mainokset